PERSBERICHT

Vrijdag 25 januari verschijnt het boek Preken is Prachtig. Het is een boek over preken voor predikers en hoorders, geschreven door Ron van der Spoel, de oprichter van Passie voor Preken. Vanaf deze datum is dit unieke boek te bestellen via www.prekenisprachtig.nl.

In dit boek geeft hij zijn persoonlijke visie op het preken en laat hij openhartig zien wat het preken met een prediker doet, hoe dat zijn of haar leven beïnvloedt. Het boek doorloopt in 10 hoofdstukken het preekproces van het kiezen van de preektekst tot en met het houden van de preek. Het laatste hoofdstuk geeft concrete handreikingen om het gesprek over de preek in de gemeente te stimuleren.

Het doel van de schrijver is om predikers te inspireren en nieuwe wegen te wijzen om bijbels, actueel en praktisch te preken. Tegelijkertijd is het boek zo geschreven dat mensen die naar preken luisteren hier een kijkje in de keuken van de preekvoorbereiding krijgen, zodat ze bewuster en meer betrokken luisteren.
De preekmethode die in dit boek uiteen gezet wordt is de methode die de schrijver de afgelopen jaren via de cursus Preken met Passie aan honderden voorgangers uit de volle breedte van kerkelijk Nederland heeft onderwezen. De reactie van zeer velen van hen is dat ze hierdoor de vreugde in het preken (weer) gevonden hebben.

Preken is Prachtig - Ron van der Spoel, ISBN 978-90-812566-1-2, genaaid gebrocheerd, 85 blz., prijs € 12,95 (excl. €2,= verzendkosten). Te bestellen via www.prekenisprachtig.nl.