Dit boek wil predikers inspireren, motiveren en nieuwe wegen wijzen om Gods Woord in de kracht van de Geest – in de huidige cultuur - overtuigend te verkondigen.

Het gaat hierbij om een prediking gebaseerd op de Bijbel en met Jezus Christus in het middelpunt. Een verkondiging gericht op persoonlijke overgave en toewijding aan God. Een manier van preken waarbij de prediker zich helemaal afhankelijk weet van Gods Geest. Meditatie en gebed nemen bij de voorbereiding van deze manier van preken een belangrijke plaats in.

Dit boek bepleit een manier van preken die
• dicht bij het Woord blijft en daarin een heldere boodschap ontdekt
• dicht bij de hoorders komt door hen op een boeiende manier mee te nemen door het Bijbelgedeelte
• dicht bij de prediker blijft omdat hij de boodschap meditatief doorleeft
• vol passie is omdat de prediker overtuigd is van de boodschap, bewogen is met zijn hoorders en zich gedragen weet door Gods Geest.

Naast een duidelijke visie op de prediking en de prediker, behandelt dit boek ook het preekproces zoals dat op de cursus ‘Preken met Passie’ wordt aangereikt. Deze cursus heeft vele predikers uit de volle breedte van de kerken weer nieuwe vreugde in het preken gegeven. Doel van dit boek is dat predikers na het lezen (opnieuw) zullen zeggen: ‘Preken is Prachtig!’

Drs. Ron van der Spoel is missionair predikant in de vinexwijk Vathorst in Amersfoort. Hij is oprichter van de Nederlandse preekbeweging Passie voor Preken en directeur van de internationale Passion for Preaching Foundation. Daarnaast leidt hij samen met zijn vrouw het bureau Benedicere dat leidinggevenden in de profi t en non-profit sector begeleidt bij hun persoonlijke ontwikkeling en communicatievaardigheden.

Deel 1 in de Jetro Serie