INHOUDSOPGAVE

Jetro Serie 08
Voorwoord 09
01. Preken is prachtig 11
02. Preken is een roeping 15
03. Preken vereist de gehele prediker 21
04. Preken is overtuigen 27
05. Preken is een proces 31
06. Een heldere boodschap
      Blijf dicht bij de tekst
39
07. Een boeiende preekopbouw
      Blijf dicht bij de hoorder
53
08. Een meditatieve inleving
      Blijf dicht bij je hart
63
09. Preek met passie 67
10. Na het ĎAmení 73

      Bijlage 1

77
      Hoe noteer je de preek?
      Mindmapping

      Bijlage 2

83
      Basismateriaal voor de prediker